Sahnelerde Merak Unsurunun Kullanımı

Her mesleğin, her alanın kullanımın sağlanması aşamasında gerekli olan etkenler yer almaktadır. Bu etkenler arasında yer alan her faktör önemli olmasından dolayı bunlardan bir tanesinin yerine gelmemesi durumunda eksik olarak yer alan her detay o işin yarım kalmasına sebep olmaktadır. Oyunculuk yolunda da aynı şekilde gerekli olan her detaya karşı hassas bir yaklaşım içinde olunması adayların başarına karşı büyük bir adım atmalarına sebep olurken bu detayların yerine gelmemesi de eksi bir durum ortaya çıkartabilmiş olmaktadır. Sahnelerinde de oyunculara karşı gerekli olan belli başlı yapmaları gerekli olan detaylar bulunmaktadır. Sahnelerde yer alan oyuncu adaylarının sergilemiş oldukları oyunları izleyenlerine karşı doğru bir şekilde aktarabilmesi ve de başarılı bir şekilde son anına kadar sergileme çalışmaları izleyenlerin bu projeye karşı vermiş oldukları tepkiler ile ölçüldüğü için oyuncuların ya da oyuncu adaylarının bu bağlamda rollerini sergilemeleri aşamasında mutlak suret ile izleyenlerine karşı dikkatli olmaları ve rollerine bağlı bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

Sahnede heyecan ve merak etkenlerine karşı role bağlı olarak uygun müzik ya da en azından oyuncuların uygun bir şekilde beden dilleri ile hareket etmeleri gerekmektedir. Oyuncu olmak isteyen adayların rollerine karşın başarı sergileyebilmeleri izleyenler üzerinde de büyük etkiler bırakmasından dolayı mutlak suret ile adayların bu yolda izleyicilere karşı merak, düşmanlık, ya da mutluluk hislerini doyasıya yaşatmaları gerekmektedir. Oyunculuk kursları aracılığı sağlanmakta olan eğitimler arasında yer alan karakter ile bir bütün olabilme işte bu aşama da gerek duyulan bir faktör olabilmektedir. Sahnelerde merak unsusu o projenin sonuna kadar izlenebilmesine ve hatta defalarca kez tekrar tekrar izlenmesine sebep olabileceği gibi oyuncuların bu artıları da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Merakla bekleyen izleyici kitlesi yalnızca sahneye odaklanır ve oyuncuları başarılı olmaları için gereken pozitif enerjiyi sahnede yer alan kişilere yansıtabildiği için oyuncular da bu artıyı yani beğenilme hissi ile de daha başarışı bir şekilde projeyi tamamlayabilmiş olmaktadırlar.